นโยบายคุณภาพ QUALITY POLICY

1. มุ่งมั่นพัฒนาเทคนิค และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นระดับสากลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ร่วมมือกับลูกค้าสร้างสรรค์คุณภาพที่ดีของสินค้าเพื่ออนาคต
3. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นเลิศ
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

PLATING WORKS

  • Acid Tin Plating Barrel

    ชุบดีบุกกลิ้ง
  • Acid Tin Plating Rack

    ชุบดีบุกแขวน
  • Nickel Plating Barrel

    ชุบนิเกิลกลิ้ง
  • Nickel Plating Rack

    ชุบนิเกิลแขวน
  • Alkaline Zn Plating Barrel

    ชุบซิงค์กลิ้ง
  • Alkaline Zn Plating Rack

    ชุบซิงค์แขวน

แนะนำบริษัท (Company Introduction)