นโยบายคุณภาพ QUALITY POLICY

1. มุ่งมั่นพัฒนาเทคนิค และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นระดับสากลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ร่วมมือกับลูกค้าสร้างสรรค์คุณภาพที่ดีของสินค้าเพื่ออนาคต
3. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นเลิศ
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

PLATING WORKS

 • Acid Tin Plating Barrel

  ชุบดีบุกกลิ้ง
 • Acid Tin Plating Rack

  ชุบดีบุกแขวน
 • Nickel Plating Barrel

  ชุบนิเกิลกลิ้ง
 • Nickel Plating Rack

  ชุบนิเกิลแขวน
 • Alkaline Zn Plating Barrel

  ชุบซิงค์กลิ้ง
 • Alkaline Zn Plating Rack

  ชุบซิงค์แขวน

แนะนำบริษัท (Company Introduction)